Vitajte v regióne Hont info@regionhont.sk

Rykinčice

Obec leží na juhozápadnom okraji Krupinskej výšiny v doline potoka Krupinica a v súčasnosti tu žije 310 obyvateľov. Obec vznikla zlúčením Dolných a Horných Rykynčíc. 

Po prvýkrát sa Dolné Rykynčice spomínajú v roku 1281 a prvá písomná zmienka o Horných Rykynčiciach je z roku 1422. 

Arborétum Feľaťa sa nachádza asi 7 km juhovýchodným smerom od časti dolné Rykynčice. Prvé exotické dreviny boli vysadené v roku 1957. Podľa najnovšieho zamerania pozemkov plocha chráneného areálu arboréta Feľaťa predstavuje 13,21 ha. V arboréte je vysadených a evidovaných spolu 170 taxónov drevín, z toho 80 ihličnatých a 90 listnatých. Najkrajším miestom arboréta je Koháryho alej alebo platanova lúka. Je zaradené medzi cenné kultúrne pamiatky prírodného charakteru. Za zmienku stojí aj rímskokatolícky kostol postavený v roku 1788, opravený v roku 1821.

Obec Rykinčice
Adresa Obec Rykynčice Rykynčice 60 962 55 Rykynčice
Tel.: +421 45 559 31 15
E-mail obecrykyncice@gmail.com
WWW: www.rykyncice.sk
Rozloha 19,18 km²
Počet obyvateľov 286
Prvá písomná zmienka 1422