Vitajte v regióne Hont info@regionhont.sk

Novoročný koncert speváckeho zboru Cantus Carponensis

15.1.2020 371 x

Novoročné koncerty chrámového speváckeho zboru Cantus  Carponensis pri Rímskokatolíckom kostole v Krupine patria každoročne k významnej kultúrnej udalosti mesta.

Novoročný koncert v rímskokatolíckom kostole v Krupine

Ten tohoročný sa uskutočnil v Kostole Narodenia Panny Márie dňa 12.1.2020. Úvod koncertu patril žiakom a mladým pedagógom Základnej umeleckej školy v Krupine.

Novoročný koncert v rímskokatolíckom kostole v Krupine

V podaní žiackeho orchestra odznel Cánon od J. Pachelbela.

Novoročný koncert v rímskokatolíckom kostole v Krupine

Detský spevácky zbor pod vedením G. Zubeka a hlasového pedagóga J. Rafaja, s dirigentkou L. Posádkovou Krátkou, sa predstavil v skladbe Panis Angelicus od C. Francka.

Novoročný koncert v rímskokatolíckom kostole v Krupine

Následne už zneli hlasy spevákov speváckeho zboru Cantus  Carponensis.

Novoročný koncert v rímskokatolíckom kostole v Krupine

Vianočným koledám v úpravách slovenských skladateľov  patrila prvá časť koncertu.

Novoročný koncert v rímskokatolíckom kostole v Krupine

Početné publikum si vypočulo skladby liturgického charakteru, ale aj duchovné skladby, ktoré síce nebývajú súčasťou liturgie, ale speváci ich radi spievajú na koncertných vystúpeniach. 

Novoročný koncert v rímskokatolíckom kostole v Krupine

Príjemným spestrením koncertu bolo spoločné vystúpenie detského speváckeho zboru a zboru Cantus  Carponensis v skladbách J.Ruttera  ,,Look at the world „  a   ,,The Lord bless you and keep you“ .   

Novoročný koncert v rímskokatolíckom kostole v Krupine

Veľkým potleskom ocenili poslucháči výkony sólistov  A. Ližbetinovú a G. Zubeka  (W.Gomez ,,Ave Mária“, R. Lovland ,,On prišiel k nám“), ako aj technicky náročné zborové skladby Alleluja (téma Fúgy g mol J.S.Bacha v úprave  J. Northa) a ,,Chváliť chcem tvoje meno“ od T. Fetkeho.  

Novoročný koncert v rímskokatolíckom kostole v Krupine

Novoročný koncert bol spríjemnením vstupu do nového roka všetkým účastníkom koncertu. 

Novoročný koncert v rímskokatolíckom kostole v Krupine

Stručná charakteristika speváckeho zboru Cantus Carponensis

Chrámový spevácky zbor Cantus Carponensis pri Rímskokatolíckom kostole  v Krupine vznikol v r.1991. Je komorným združením spevákov rôznych pracovných profesií, ktorý popri účinkovaní na liturgických obradoch a slávnostiach počas celého roka, nevyhýba sa ani koncertným vystúpeniam.

Spoločná fotografia speváckeho zbor Cantus Carponensis v Krupine z roku 2020

Účinkoval na koncertoch, celoslovenských a medzinárodných súťažiach a festivaloch v rôznych mestách na Slovensku -  Námestovo ( Medzinárodná súťaž v sakrálnej zborovej tvorbe 1995-2002, 2018), Bratislava (Medzinárodný festival Musica Sacra 2015 a Medzinárodný festivalu adventnej a vianočnej hudby 2016), ale  aj  v Čechách (Svátky písní Olomouc 2014, 2018), kde získal strieborné a zlaté pásma. Na 35.festivale Viliama Figuša – Bystrého v Banskej Bystrici získal zlaté pásmo s pochvalou poroty.

Novoročné koncerty speváckeho zboru Cantus  Carponensis patria každoročne k významnej kultúrnej udalosti mesta.

Repertoár zboru tvoria prevažne duchovné skladby slovenských,  ale aj svetových autorov, rôznych období a štýlov.

Dirigentkou zboru je od jeho počiatku Mgr. Anna Ližbetinová učiteľka ZUŠ v Krupine.

Atmosféra koncertu bola skvelá: